Založení s.r.o.

Založení s.r.o.

Hodně živnostníků se snaží dosáhnout rozšíření své firmy nebo zlepšení image před klienty. Pojďme si tedy ukázat jak vlastně takové s.r.o. založit.

Shrneme to tedy do pěti dobů

1) Založení společnosti s ručením omezeným

2) Splacení základního kapitálu, resp. jeho části a získání souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním sídla právnické osoby

3) Získání příslušných živnostenských oprávnění

4) Podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku

5) Vznik společnosti

Doporučujeme používat pouze kvalitní gastro zařízení.
Pro ověřování původu otcovství využijte DNA testy

 

 

Založení “s.r.o.” 

Společnost se skládá sepsáním a podepsáním zakladatelského dokumentu. Jsou dva druhy těchto dokumentů:

1) Společenská smlouva, používá se tehdy pokud je více zakladatelů.

2) Zakladatelská listina. Nutná sepsání v případě jediného zakladatele.

V těchto případech zákon vyžaduje formu notářského zápisu, který Vám vyhotoví kterýkoli notář za přibližně 3 000 – 10 00 Kč.

Zákon nejen že požaduje formu notářského zápisu, ale stanovuje i podstatné náležitosti zakladatelského dokumentu (§ 110 zák. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších přepisů). Dle zákona v zakladatelském dokumentu musí být obsažena:

  • Firma společnosti – Firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku.
  • Sídlo společnosti - Sídlo společnosti se v zakladatelském dokumentu definuje pouze obecně názvem obce, jež se nachází v České republice.
  • Určení společníků - Společníky mohou být jak osoby fyzické, tak osoby právnické.)
  • Předmět podnikání 
  • Výše základního kapitálu - S.R.O. musí mít ze zákona základní kapitál ve výši alespoň 200 000 Kč.
  • Výše vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splacení vkladu - Výše vkladu každého společníka musí činit alespoň 20 000 Kč, přičemž vklady musí být dělitelné tisícem.
  • Jména a příjmení prvních jednatelů 
  • Jména a příjmení prvních členů dozorčí rady - Dozorčí rada není v případě společnosti s ručením omezeným obligatorně zřizovaným orgánem.
  • Určení správce vkladu - Správce vkladu spravuje vklady společníků v období mezi založením a vznikem společnosti.

 

Vznik společnostiPo podání žádosti na zápis společnosti do obchodního rejstříku již nezbývá než vyčkat 5 pracovních dnů, v rámci kterých musí rejstříkový soud o zápisu rozhodnout. V případě kladného rozhodnutí vzniká společnost zápisem do obchodního rejstříku. Od tohoto data pak běží 30-ti denní lhůta k registraci u příslušného správce daně a má-li společnost zaměstnance, tak i 8 denní lhůta k registraci u okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.
Označeno v Podnikání Označeno s:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Market Quotes are powered by Investing.com

Rankyy